Nejšťastnější člověk na světě je sběratel / The most happy man from all over the world is the collector.   J.W.Goethe

Vadné výtisky Autogramu 3/2011

V minulých dnech byl členům KSA rozeslán zpravodaj Autogram 3/2011. V tiskárně došlo u několika čísel k chybnému seřazení stránek – některé stránky se opakují, jiné chybí. Zkontrolujte si, prosím, svůj výtisk časopisu a případnou reklamaci ohlaste Petru Vávrovi (tel. 242 483 204 nebo 723 514 672, e-mail pet.vavra@seznam.cz) nebo Jiřímu Štorkovi (tel. 311 224 423, příp. 723 275 491). Vadný výtisk Vám bude vyměněn.