Nejšťastnější člověk na světě je sběratel / The most happy man from all over the world is the collector.   J.W.Goethe

Akce pro členy KSA: Návštěva Památníku národního písemnictví

V sobotu 21. května 2016 se bude konat od 9:30 do 11:30 beseda s vedoucím archivu PhDr. Tomášem Pavlíčkem věnovaná prezentaci práce Památníku: pořádání a ukládání vzácných rukopisů, starých tisků a práci s písemnostmi vůbec. Členové KSA si mohou též přinést „poklady ze svých sbírek“ a potvrdit si identifikaci autogramů a rukopisů.

Jak se dostanete k Památníku národního písemnictví? Nejlépe linkou tramvaje 22 do stanice Pohořelec. Od stanice asi 150 m po Pohořelci (vpravo) směrem k Pražskému hradu. „Myší dírou“ po schodech na Strahovské nádvoří. Odtud pár desítek metrů kolem pokladny – tu mineme (znovu připomínám, že účastníci besedy neplatí žádné vstupné do Památníku národního písemnictví) k soše lva (je vidět průchodem). U této sochy lva bude již v 9:15 h sraz účastníků besedy. Společně půjdeme do Památníku, kde v prvním patře bude v Sále Boženy Němcové vlastní prezentace.

Zájemci z řad členů KSA, kteří tak dosud ještě neučinili, se mohou přihlásit prostřednictvím Evidenčního listu 2016 zaslaného Petru Vávrovi nebo e-mailem: pet.vavra@seznam.cz či telefonicky na čísla 242 483 204 nebo 723 514 672. Akci byl též věnován článek v Autogramu 1/2016.