Nejšťastnější člověk na světě je sběratel / The most happy man from all over the world is the collector.   J.W.Goethe

KLUB SBĚRATELŮ AUTOGRAMŮ (KSA)

Vznikl v sedmdesátých letech minulého století, v současné době funguje tato nezisková organizace jako dobrovolné občanské sdružení. Sídlem Klubu je Praha. Členy Klubu je více než 200 sběratelů autogramů a autografů z České republiky a ze Slovenska. Pro své členy vydáváme 4x ročně klubový zpravodaj "AUTOGRAM". Ve zpravodaji jsou uváděny důležité klubové informace a zprávy. Dále jsou zde zveřejňovány informace o významných událostech ve vztahu k sbírání autogramů, informace o našich předních sběratelích a jejich sbírkách, rady sběratelů a sběratelská inzerce. Velmi důležitou součástí klubového zpravodaje "AUTOGRAM" jsou adresy osobností, na které sběratelé mohou psát své žádosti o autogramy. Náplň zpravodaje je tvořena především z příspěvků našich členů, v poslední době i ze zajímavých informací získaných z Internetu.

Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) se konají pravidelná klubová setkání zpravidla v Praze. Na ně se sjíždí cca 150 členů KSA a dalších zájemců o sbírání autogramů. V průběhu podzimních setkání se koná klubová soutěž o Diplom roku, na níž členové představují ukázky ze svých sbírek. Součástí každého setkání je i velká autogramiáda pozvaných českých osobností - účastní se pravidelně cca 10 až 20 hostů z oblasti kultury, umění, politiky a sportu. Na klubovém setkání je i mnoho možností vyměnit nebo koupit zajímavé, někdy dlouho hledané, autogramy do svých sbírek.

Roční členský příspěvek je v současné době 200,-Kč a je z něho hrazeno vydávání a rozesílání klubového zpravodaje "AUTOGRAM", pronájem sálu na jarní a podzimní klubové setkání, občerstvení osobností na autogramiádě a náklady na klubovou korespondenci.

Členové našeho Klubu se ve svých sbírkách zaměřují na mnoho oblastí - od sbírek všeobecných až po přísně specializované sbírky vysoké dokumentační a archivní hodnoty. Největší sbírky přesahují svým rozsahem 10 tisíc autogramů, v té vůbec největší je přes 30 tisíc autogramů osobností z celého světa. V Klubu jsou organizováni nejen sběratele pro něž je sbírání autogramů celoživotním koníčkem, ale v poslední době roste i počet mladých sběratelů. To nás samozřejmě velmi těší a snažíme se jim ukázat správný způsob sbírání a zpracování autogramů především ukázkami na klubových výstavách a články ve zpravodaji "AUTOGRAM". Řada našich členů popularizuje tento zajímavý sběratelský obor i v novinách a časopisech, na výstavách, v televizi či v rozhlase. Naši členové spolupracují i s jinými organizacemi při přípravě různých autogramiád a setkáních se zajímavými lidmi (autogramiády spisovatelů, sportovců, zpěváků). Stále více členů Klubu preferuje získání autogramů při přímém osobním kontaktu s žádanou osobností. V poslední době se osvědčila spolupráce s největším pražským knihkupectvím v Paláci knih LUXOR, které pořádá několikrát v týdnu literární setkání spojená s autogramiádami.

Činnost našeho Klubu je bohatá a všichni se snažíme, aby byla ještě kvalitnější. Proto mezi sebou uvítáme další zájemce o tento bezesporu zajímavý sběratelský obor. Vždyť, na rozdíl např. od filatelistů, je každý podpis ve sbírce originálem, každé kartičky či fotografie se dotýkaly ruce známé a populární osobnosti. Sbírání autogramů přináší nejen radost ze získání nového přírůstku do sbírky, ale i nové informace o podepsané osobnosti, které sběratel musí sehnat k doplnění podpisu ve sbírce.